Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Inter Miami CF

Giá trị :€64850000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 1]

Inter Miami CF

DRV PNK Stadium

3 : 3

Saint Louis City SC
Saint Louis City SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Thời tiết:Trời âm u,+27°C,6m/s,E wind,764mmhg,Độ ẩm:70%