Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
NY Red Bulls

Giá trị :€25380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 5]

NY Red Bulls

Red Bull Arena

3 : 1

Charlotte FC
Charlotte FC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

Thời tiết:Không mây,+19°C,2m/s,SE wind,764mmhg,Độ ẩm:87%