Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Nashville SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 9]

Nashville SC

Geodis Park (Nashville)

1 : 2

New England Revolution
New England Revolution

Giá trị :€25730000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 15]

Thời tiết:Trời âm u,+19°C,3m/s,S wind,762mmhg,Độ ẩm:91%