Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Nashville SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 8]

Nashville SC

Geodis Park

1 : 0

New York City FC
New York City FC

Giá trị :€32100000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 4]

Thời tiết:Có mây,+29°C,1m/s,SSW wind,760mmhg,Độ ẩm:59%