Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
New England Revolution

Giá trị :€25730000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 15]

New England Revolution

Gillette Stadium

3 : 2

Vancouver
Vancouver

Giá trị :€22300000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Thời tiết:Không mây,+17°C,2m/s,N wind,764mmhg,Độ ẩm:50%