Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Philadelphia Union

Giá trị :€28250000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 8]

Philadelphia Union

Subaru Park

0 : 0

Toronto
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 6]

Thời tiết:Trời âm u,+17°C,1m/s,W wind,760mmhg,Độ ẩm:88%