Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Saint Louis City SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Saint Louis City SC

Citypark

1 : 1

Atlanta United FC
Atlanta United FC

Giá trị :€49380000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 9]

Thời tiết:Có mây,+30°C,4m/s,S wind,757mmhg,Độ ẩm:57%