Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

Toronto

BMO Field

1 : 4

Chicago Fire
Chicago Fire

Giá trị :€25700000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 14]

Thời tiết:Không mây,21°C ,E wind,765mmhg,Độ ẩm:51%