Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 5]

Toronto

BMO Field

3 : 4

FC Cincinnati
FC Cincinnati

Giá trị :€24980000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 2]

Thời tiết:Có mây,20°C ,2m/s,ESE wind,758mmhg,Độ ẩm:89%