Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Toronto

Giá trị :€38780000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 7]

Toronto

BMO Field

1 : 2

Nashville SC
Nashville SC

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 9]

Thời tiết:Có mây,+27°C,1m/s,N wind,768mmhg,Độ ẩm:75%