Đã hoàn thành

MLS Mỹ

MLS Mỹ
Vancouver

Giá trị :€22300000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 0]

Vancouver

BC Place

1 : 2

Inter Miami CF
Inter Miami CF

Giá trị :€64850000

Bảng xếp hạng trong mùa[MLS Mỹ 1]

Thời tiết:Trời âm u,+13°C,2m/s,NW wind,764mmhg,Độ ẩm:58%