Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 15

VĐQG Việt Nam Vòng 15
Công An Hà Nội

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 3]

Công An Hà Nội

Hang Waiting Stadium (Hanoi)

2 : 0

Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An

Giá trị :€2120000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 12]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,4m/s,E wind,755mmhg,Độ ẩm:84%