Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 15

VĐQG Việt Nam Vòng 15
Khánh Hòa

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 14]

Khánh Hòa

August 19 (Nha Trang)

0 : 1

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Giá trị :€2210000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 8]

Thời tiết:Có mây,+28°C,2m/s,SSE wind,757mmhg,Độ ẩm:79%