Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 14

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 14
SHB Đà Nẵng

Giá trị :€2920000

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 1]

SHB Đà Nẵng

Hoa Xuan (Da Nang)

2 : 0

Hòa Bình
Hòa Bình

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 10]

Thời tiết:Có mây,+28°C,1m/s,ENE wind m/s,755mmhg,Độ ẩm:79%