Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 22

VĐQG Việt Nam Vòng 22
Bình Dương

Giá trị :€2620000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 4]

Bình Dương

Binh Duong Stadium

1 : 2

TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh

Giá trị :€3210000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 9]

Thời tiết:Trời âm u,26°C ,1m/s,SW wind,757mmhg,Độ ẩm:96%