Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 24

VĐQG Việt Nam Vòng 24
Thanh Hóa

Giá trị :€2370000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 7]

Thanh Hóa

My Dinh National Stadium

1 : 1

Khánh Hòa
Khánh Hòa

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 14]

Thời tiết:Trời âm u,+32°C,2m/s,SSE wind,749mmhg,Độ ẩm:77%