Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 22

VĐQG Việt Nam Vòng 22
Hà Nội

Giá trị :€3930000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 3]

Hà Nội

Hang Day Stadium

5 : 2

Khánh Hòa
Khánh Hòa

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 14]

Thời tiết:Có mây,+28°C,1m/s,W wind,755mmhg,Độ ẩm:78%