Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 23

VĐQG Việt Nam Vòng 23
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Giá trị :€2210000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 10]

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Vinh Stadium

1 : 1

Viettel FC
Viettel FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 5]

Thời tiết:Trời âm u,+33°C,2m/s,ESE wind,750mmhg,Độ ẩm:64%