Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 22

VĐQG Việt Nam Vòng 22
Bình Định

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 2]

Bình Định

Qui Nhon (Qui Nhơn)

3 : 0

Quảng Nam
Quảng Nam

Giá trị :€1660000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 10]

Thời tiết:Trời âm u,+31°C,2m/s,SE wind,753mmhg,Độ ẩm:77%