Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 22

VĐQG Việt Nam Vòng 22
Viettel FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 7]

Viettel FC

Hang Day Stadium

2 : 1

Hải Phòng
Hải Phòng

Giá trị :€1850000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 5]

Thời tiết:Trời âm u,+27°C,4m/s,NE wind,754mmhg,Độ ẩm:84%