Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 20

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 20
Bình Phước

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 3]

Bình Phước

Binh Phuoc Stadium

2 : 0

Hòa Bình
Hòa Bình

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 8]

Thời tiết:Trời âm u,+29°C,2m/s,S wind,755mmhg,Độ ẩm:80%