Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 20

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 20
Đồng Tháp

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 10]

Đồng Tháp

San Van Dong Cao Lanh (Cao Lanh)

0 : 0

Đồng Nai
Đồng Nai

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 9]

Thời tiết:Trời âm u,+29°C,3m/s,SW wind,754mmhg,Độ ẩm:81%