Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 19

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 19
Đồng Nai

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 10]

Đồng Nai

Dong Nai (Bien Hoa)

2 : 0

Long An
Long An

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 6]

Thời tiết:Có mây,+32°C,4m/s,S wind,755mmhg,Độ ẩm:70%