Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 21

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 21
Hòa Bình

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 10]

Hòa Bình

Hoa Binh Stadium

1 : 0

Đồng Tháp
Đồng Tháp

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 9]

Thời tiết:Trời âm u,+31°C,3m/s,ESE wind,751mmhg,Độ ẩm:80%