Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 19

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 19
Hòa Bình

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 8]

Hòa Bình

Hoa Binh Stadium (Hoa Binh)

1 : 1

PVF CAND
PVF CAND

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 2]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,2m/s,SE wind,755mmhg,Độ ẩm:91%