Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 20

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 20
Huế

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 6]

Huế

Tu Do Stadium

2 : 2

SHB Đà Nẵng
SHB Đà Nẵng

Giá trị :€2920000

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 1]

Thời tiết:Có mây,+31°C,3m/s,E wind,752mmhg,Độ ẩm:70%