Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 19

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 19
SHB Đà Nẵng

Giá trị :€2920000

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 1]

SHB Đà Nẵng

Hoa Xuan (Da Nang)

3 : 1

Đồng Tháp
Đồng Tháp

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 8]

Thời tiết:Trời âm u,+29°C,1m/s,E wind,756mmhg,Độ ẩm:84%