Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 19

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 19
Tuấn Tú Phú Thọ

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 11]

Tuấn Tú Phú Thọ

Viet Tri Stadium

0 : 3

Bình Phước
Bình Phước

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 3]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,3m/s,E wind,754mmhg,Độ ẩm:89%