Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 21

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 21
Tuấn Tú Phú Thọ

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 11]

Tuấn Tú Phú Thọ

Viet Tri Stadium

0 : 2

Huế
Huế

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 5]

Thời tiết:Trời âm u,+32°C,4m/s,ESE wind,750mmhg,Độ ẩm:73%