AFC Asian Cup

AFC Asian Cup
Bảng xếp hạng AFC Asian Cup - BXH AFC Asian Cup 2023
2023

Số đội: 2

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €0

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Bảng A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Qatar

3

3

0

0

5

0

5

100.0%

0.0%

0.0%

1.67

0.00

9

2

Tajikistan

3

1

1

1

2

2

0

33.3%

33.3%

33.3%

0.67

0.67

4

3

Trung Quốc

3

0

2

1

0

1

-1

0.0%

66.7%

33.3%

0.00

0.33

2

4

Liban

3

0

1

2

1

5

-4

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

1.67

1

Bảng B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Úc

3

2

1

0

4

1

3

66.7%

33.3%

0.0%

1.33

0.33

7

2

Uzbekistan

3

1

2

0

4

1

3

33.3%

66.7%

0.0%

1.33

0.33

5

3

Syria

3

1

1

1

1

1

0

33.3%

33.3%

33.3%

0.33

0.33

4

4

Ấn Độ

3

0

0

3

0

6

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

2.00

0

Bảng C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iran

3

3

0

0

7

2

5

100.0%

0.0%

0.0%

2.33

0.67

9

2

United Arab Emirates

3

1

1

1

5

4

1

33.3%

33.3%

33.3%

1.67

1.33

4

3

Palestine

3

1

1

1

5

5

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.67

1.67

4

4

Hồng Kông

3

0

0

3

1

7

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

2.33

0

Bảng D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Iraq

3

3

0

0

8

4

4

100.0%

0.0%

0.0%

2.67

1.33

9

2

Nhật Bản

3

2

0

1

8

5

3

66.7%

0.0%

33.3%

2.67

1.67

6

3

Indonesia

3

1

0

2

3

6

-3

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

2.00

3

4

Việt Nam

3

0

0

3

4

8

-4

0.0%

0.0%

100.0%

1.33

2.67

0

Bảng E

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bahrain

3

2

0

1

3

3

0

66.7%

0.0%

33.3%

1.00

1.00

6

2

Hàn Quốc

3

1

2

0

8

6

2

33.3%

66.7%

0.0%

2.67

2.00

5

3

Jordan

3

1

1

1

6

3

3

33.3%

33.3%

33.3%

2.00

1.00

4

4

Malaysia

3

0

1

2

3

8

-5

0.0%

33.3%

66.7%

1.00

2.67

1

Bảng F

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Ả Rập Saudi

3

2

1

0

4

1

3

66.7%

33.3%

0.0%

1.33

0.33

7

2

Thái Lan

3

1

2

0

2

0

2

33.3%

66.7%

0.0%

0.67

0.00

5

3

Oman

3

0

2

1

2

3

-1

0.0%

66.7%

33.3%

0.67

1.00

2

4

Kyrgyzstan

3

0

1

2

1

5

-4

0.0%

33.3%

66.7%

0.33

1.67

1