AFC Asian Cup

AFC Asian Cup
Lịch thi đấu AFC Asian Cup 2023, - Kết quả bóng đá AFC Asian Cup
2023

Số đội: 2

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €0

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

13

15

29

24

16

62

Tỷ lệ ghi bàn

9.9%

11.5%

22.1%

18.3%

12.2%

47.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

8

19.0%

-

2

2:1

7

16.7%

-

3

0:1

6

14.3%

-

4

0:0

5

11.9%

-

5

1:0

3

7.1%

-

6

2:0

3

7.1%

-

7

3:1

3

7.1%

-

8

1:3

3

7.1%

-

9

0:3

2

4.8%

-

10

2:3

2

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

13

25.5%

-

2

Thắng-Thắng

11

21.6%

-

3

Hòa-Thắng

7

13.7%

-

4

Thắng-Hòa

7

13.7%

-

5

Hòa-Hòa

6

11.8%

-

6

Thua-Thắng

3

5.9%

-

7

Hòa-Thua

2

3.9%

-

8

Thua-Hòa

2

3.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

12

23.5%

-

2

3 bàn thắng

10

19.6%

-

3

1 bàn thắng

9

17.6%

-

4

4 bàn thắng

9

17.6%

-

5

0 bàn thắng

5

9.8%

-

6

5 bàn thắng

4

7.8%

-

7

6 bàn thắng

2

3.9%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

23

45.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

28

54.9%

-