AFC Champions

AFC Champions
Lịch thi đấu AFC Champions 2023-2024, - Kết quả bóng đá AFC Champions League
2023-2024

Số đội: 54

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €585,710,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Shanghai Port,€56,730,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

72

63

85

81

77

134

Tỷ lệ ghi bàn

14.4%

12.6%

17.0%

16.2%

15.4%

26.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

16

14.2%

-

2

1:0

14

12.4%

-

3

2:0

13

11.5%

-

4

1:2

13

11.5%

-

5

1:1

12

10.6%

-

6

0:2

10

8.8%

-

7

0:0

9

8.0%

-

8

3:0

9

8.0%

-

9

3:1

9

8.0%

-

10

1:3

8

7.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

50

30.7%

-

2

Thua-Thua

30

18.4%

-

3

Hòa-Thắng

26

16.0%

-

4

Hòa-Thua

18

11.0%

-

5

Hòa-Hòa

15

9.2%

-

6

Thua-Thắng

9

5.5%

-

7

Thắng-Hòa

8

4.9%

-

8

Thua-Hòa

4

2.5%

-

9

Thắng-Thua

3

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

40

24.5%

-

2

2 bàn thắng

35

21.5%

-

3

4 bàn thắng

23

14.1%

-

4

1 bàn thắng

21

12.9%

-

5

5 bàn thắng

17

10.4%

-

6

6 bàn thắng

15

9.2%

-

7

0 bàn thắng

9

5.5%

-

8

7+

3

1.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

81

49.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

82

50.3%

-