Africa Cup Of Nations

Africa Cup Of Nations
Lịch thi đấu Africa Cup Of Nations 2024, - Kết quả bóng đá Africa Cup Of Nations
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

12

21

20

22

63

Tỷ lệ ghi bàn

9.3%

10.2%

17.8%

16.9%

18.6%

53.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

11

23.9%

-

2

1:0

6

13.0%

-

3

0:0

5

10.9%

-

4

0:1

5

10.9%

-

5

2:2

5

10.9%

-

6

2:0

4

8.7%

-

7

3:0

4

8.7%

-

8

0:2

2

4.3%

-

9

1:2

2

4.3%

-

10

3:1

2

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

13

25.0%

-

2

Hòa-Hòa

11

21.2%

-

3

Hòa-Thắng

7

13.5%

-

4

Hòa-Thua

7

13.5%

-

5

Thắng-Hòa

5

9.6%

-

6

Thua-Hòa

5

9.6%

-

7

Thua-Thua

3

5.8%

-

8

Thắng-Thua

1

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

17

32.7%

-

2

1 bàn thắng

11

21.2%

-

3

4 bàn thắng

9

17.3%

-

4

3 bàn thắng

7

13.5%

-

5

0 bàn thắng

5

9.6%

-

6

5 bàn thắng

2

3.8%

-

7

6 bàn thắng

1

1.9%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

20

38.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

32

61.5%

-