BRA Cup

BRA Cup
Lịch thi đấu BRA Cup 2024, - Kết quả bóng đá Brazilian Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

25

23

45

38

21

102

Tỷ lệ ghi bàn

12.0%

11.0%

21.5%

18.2%

10.0%

48.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

12

15.4%

-

2

1:0

12

15.4%

-

3

0:1

9

11.5%

-

4

2:1

9

11.5%

-

5

1:1

8

10.3%

-

6

2:0

7

9.0%

-

7

1:2

7

9.0%

-

8

0:2

6

7.7%

-

9

3:0

4

5.1%

-

10

1:3

4

5.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

23

24.7%

-

2

Thua-Thua

20

21.5%

-

3

Hòa-Hòa

15

16.1%

-

4

Hòa-Thắng

12

12.9%

-

5

Hòa-Thua

12

12.9%

-

6

Thắng-Hòa

5

5.4%

-

7

Thua-Hòa

3

3.2%

-

8

Thua-Thắng

2

2.2%

-

9

Thắng-Thua

1

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

23

24.7%

-

2

1 bàn thắng

21

22.6%

-

3

2 bàn thắng

21

22.6%

-

4

0 bàn thắng

12

12.9%

-

5

4 bàn thắng

9

9.7%

-

6

5 bàn thắng

3

3.2%

-

7

6 bàn thắng

3

3.2%

-

8

7+

1

1.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

47

50.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

46

49.5%

-