BRA Paulista A1

BRA Paulista A1
Lịch thi đấu BRA Paulista A1 2024, - Kết quả bóng đá Brazilian Paulista A1
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

31

30

40

34

34

70

Tỷ lệ ghi bàn

13.5%

13.0%

17.4%

14.8%

14.8%

30.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

18

20.5%

-

2

1:1

15

17.0%

-

3

2:0

14

15.9%

-

4

0:1

10

11.4%

-

5

0:0

8

9.1%

-

6

2:1

6

6.8%

-

7

3:1

5

5.7%

-

8

0:2

4

4.5%

-

9

1:2

4

4.5%

-

10

2:2

4

4.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

30

28.8%

-

2

Hòa-Hòa

19

18.3%

-

3

Hòa-Thắng

17

16.3%

-

4

Hòa-Thua

14

13.5%

-

5

Thua-Thua

12

11.5%

-

6

Thắng-Hòa

7

6.7%

-

7

Thua-Thắng

3

2.9%

-

8

Thua-Hòa

2

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

33

31.7%

-

2

1 bàn thắng

28

26.9%

-

3

3 bàn thắng

15

14.4%

-

4

4 bàn thắng

11

10.6%

-

5

0 bàn thắng

8

7.7%

-

6

5 bàn thắng

7

6.7%

-

7

6 bàn thắng

2

1.9%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

50

48.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

54

51.9%

-