CHN CSL

CHN CSL
Lịch thi đấu CHN CSL 2024, - Kết quả bóng đá Chinese Super League
2024

Số đội: 16

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €199,400,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Shanghai Port,€56,730,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

62

65

73

66

68

111

Tỷ lệ ghi bàn

13.9%

14.6%

16.4%

14.8%

15.3%

24.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

16

16.0%

-

2

1:1

16

16.0%

-

3

1:2

13

13.0%

-

4

0:0

10

10.0%

-

5

3:1

9

9.0%

-

6

2:2

9

9.0%

-

7

1:0

8

8.0%

-

8

2:0

7

7.0%

-

9

0:2

6

6.0%

-

10

3:2

6

6.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

36

24.5%

-

2

Thua-Thua

33

22.4%

-

3

Hòa-Hòa

26

17.7%

-

4

Hòa-Thua

19

12.9%

-

5

Hòa-Thắng

16

10.9%

-

6

Thua-Thắng

6

4.1%

-

7

Thua-Hòa

5

3.4%

-

8

Thắng-Hòa

4

2.7%

-

9

Thắng-Thua

2

1.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

29

19.7%

-

2

4 bàn thắng

27

18.4%

-

3

3 bàn thắng

25

17.0%

-

4

1 bàn thắng

24

16.3%

-

5

5 bàn thắng

19

12.9%

-

6

0 bàn thắng

10

6.8%

-

7

6 bàn thắng

7

4.8%

-

8

7+

6

4.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

73

49.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

74

50.3%

-