CHN National Games U18

CHN National Games U18
Lịch thi đấu CHN National Games U18 undefined, - Kết quả bóng đá Chinese National Games Football U18

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:0

3

17.6%

-

2

4:0

3

17.6%

-

3

1:0

2

11.8%

-

4

0:1

2

11.8%

-

5

1:1

2

11.8%

-

6

0:0

1

5.9%

-

7

0:2

1

5.9%

-

8

1:2

1

5.9%

-

9

2:2

1

5.9%

-

10

4:1

1

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

8

40.0%

-

2

Hòa-Thua

5

25.0%

-

3

Hòa-Hòa

4

20.0%

-

4

Thắng-Thắng

2

10.0%

-

5

Thắng-Hòa

1

5.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

4

20.0%

-

2

3 bàn thắng

4

20.0%

-

3

4 bàn thắng

4

20.0%

-

4

2 bàn thắng

3

15.0%

-

5

0 bàn thắng

1

5.0%

-

6

5 bàn thắng

1

5.0%

-

7

6 bàn thắng

1

5.0%

-

8

7+

2

10.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

10

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

10

50.0%

-