CONCACAF League

CONCACAF League
Lịch thi đấu CONCACAF League 2022, - Kết quả bóng đá CONCACAF League
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

15

9

21

14

20

37

Tỷ lệ ghi bàn

14.3%

8.6%

20.0%

13.3%

19.0%

35.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

6

16.7%

-

2

0:1

6

16.7%

-

3

1:1

6

16.7%

-

4

2:2

4

11.1%

-

5

2:0

3

8.3%

-

6

3:1

3

8.3%

-

7

1:0

2

5.6%

-

8

0:2

2

5.6%

-

9

3:0

2

5.6%

-

10

0:4

2

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

9

20.9%

-

2

Thắng-Thắng

8

18.6%

-

3

Thua-Thua

7

16.3%

-

4

Hòa-Thắng

6

14.0%

-

5

Thua-Hòa

5

11.6%

-

6

Hòa-Thua

5

11.6%

-

7

Thắng-Hòa

2

4.7%

-

8

Thua-Thắng

1

2.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

11

25.6%

-

2

4 bàn thắng

9

20.9%

-

3

1 bàn thắng

8

18.6%

-

4

0 bàn thắng

6

14.0%

-

5

3 bàn thắng

4

9.3%

-

6

5 bàn thắng

3

7.0%

-

7

6 bàn thắng

2

4.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

15

34.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

28

65.1%

-