Champions League

Champions League
Lịch thi đấu Champions League 2023-2024, - Kết quả bóng đá UEFA Champions League
2023-2024

Số đội: 78

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €12,522,425,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Man City,€1,080,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

88

86

107

108

97

205

Tỷ lệ ghi bàn

14.1%

13.7%

17.1%

17.3%

15.5%

32.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

25

15.8%

-

2

2:1

24

15.2%

-

3

1:1

22

13.9%

-

4

1:2

16

10.1%

-

5

0:1

14

8.9%

-

6

2:0

14

8.9%

-

7

2:2

13

8.2%

-

8

1:3

11

7.0%

-

9

0:0

10

6.3%

-

10

2:3

9

5.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

62

29.0%

-

2

Thua-Thua

35

16.4%

-

3

Hòa-Thắng

32

15.0%

-

4

Hòa-Hòa

24

11.2%

-

5

Hòa-Thua

23

10.7%

-

6

Thua-Hòa

13

6.1%

-

7

Thắng-Hòa

11

5.1%

-

8

Thắng-Thua

10

4.7%

-

9

Thua-Thắng

4

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

50

23.4%

-

2

2 bàn thắng

43

20.1%

-

3

1 bàn thắng

39

18.2%

-

4

4 bàn thắng

37

17.3%

-

5

5 bàn thắng

20

9.3%

-

6

0 bàn thắng

10

4.7%

-

7

6 bàn thắng

8

3.7%

-

8

7+

7

3.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

112

52.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

102

47.7%

-