Club World Cup

Club World Cup
Lịch thi đấu Club World Cup 2023, - Kết quả bóng đá Club World Cup
2023

Số đội: 6

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €1,198,310,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Man City,€1,080,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

1

5

4

5

3

5

Tỷ lệ ghi bàn

4.3%

21.7%

17.4%

21.7%

13.0%

21.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

1

14.3%

-

2

2:0

1

14.3%

-

3

3:0

1

14.3%

-

4

0:3

1

14.3%

-

5

4:0

1

14.3%

-

6

3:1

1

14.3%

-

7

2:4

1

14.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

3

42.9%

-

2

Thua-Thua

2

28.6%

-

3

Hòa-Thắng

1

14.3%

-

4

Hòa-Thua

1

14.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

2

28.6%

-

2

4 bàn thắng

2

28.6%

-

3

1 bàn thắng

1

14.3%

-

4

2 bàn thắng

1

14.3%

-

5

6 bàn thắng

1

14.3%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

3

42.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

4

57.1%

-