Confederations Cup

Confederations Cup
Bảng xếp hạng Confederations Cup - BXH Confederations Cup 2017
2017

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Bảng A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bồ Đào Nha

3

2

1

0

7

2

5

66.7%

33.3%

0.0%

2.33

0.67

7

2

Mexico

3

2

1

0

6

4

2

66.7%

33.3%

0.0%

2.00

1.33

7

3

Nga

3

1

0

2

3

3

0

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.00

3

4

New Zealand

3

0

0

3

1

8

-7

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

2.67

0

Bảng B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Đức

3

2

1

0

7

4

3

66.7%

33.3%

0.0%

2.33

1.33

7

2

Chile

3

1

2

0

4

2

2

33.3%

66.7%

0.0%

1.33

0.67

5

3

Úc

3

0

2

1

4

5

-1

0.0%

66.7%

33.3%

1.33

1.67

2

4

Cameroon

3

0

1

2

2

6

-4

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

2.00

1