Copa America

Copa America
Lịch thi đấu Copa America 2024, - Kết quả bóng đá Copa America
2024

Số đội: 16

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €4,066,050,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Brazil,€1,190,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

9

6

13

10

11

29

Tỷ lệ ghi bàn

13.8%

9.2%

20.0%

15.4%

16.9%

44.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

5

18.5%

-

2

0:1

4

14.8%

-

3

2:0

4

14.8%

-

4

1:1

3

11.1%

-

5

2:1

3

11.1%

-

6

1:0

2

7.4%

-

7

3:1

2

7.4%

-

8

5:0

2

7.4%

-

9

3:0

1

3.7%

-

10

0:3

1

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

9

30.0%

-

2

Hòa-Hòa

6

20.0%

-

3

Hòa-Thắng

5

16.7%

-

4

Hòa-Thua

4

13.3%

-

5

Thua-Thua

3

10.0%

-

6

Thua-Hòa

1

3.3%

-

7

Thắng-Hòa

1

3.3%

-

8

Thắng-Thua

1

3.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

7

23.3%

-

2

1 bàn thắng

6

20.0%

-

3

3 bàn thắng

6

20.0%

-

4

0 bàn thắng

5

16.7%

-

5

4 bàn thắng

3

10.0%

-

6

5 bàn thắng

3

10.0%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

15

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

15

50.0%

-