Copa Libertadores

Copa Libertadores
Lịch thi đấu Copa Libertadores 2024, - Kết quả bóng đá Copa Libertadores
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

45

41

74

39

46

85

Tỷ lệ ghi bàn

14.5%

13.2%

23.8%

12.5%

14.8%

27.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

22

20.8%

-

2

2:1

18

17.0%

-

3

1:0

13

12.3%

-

4

2:0

13

12.3%

-

5

0:1

10

9.4%

-

6

0:0

9

8.5%

-

7

0:2

6

5.7%

-

8

3:1

6

5.7%

-

9

3:2

5

4.7%

-

10

4:0

4

3.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

41

32.5%

-

2

Hòa-Thắng

22

17.5%

-

3

Hòa-Hòa

19

15.1%

-

4

Thua-Thua

15

11.9%

-

5

Hòa-Thua

11

8.7%

-

6

Thắng-Hòa

9

7.1%

-

7

Thua-Hòa

5

4.0%

-

8

Thua-Thắng

3

2.4%

-

9

Thắng-Thua

1

0.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

41

32.5%

-

2

3 bàn thắng

24

19.0%

-

3

1 bàn thắng

23

18.3%

-

4

4 bàn thắng

16

12.7%

-

5

5 bàn thắng

10

7.9%

-

6

0 bàn thắng

9

7.1%

-

7

7 bàn thắng

2

1.6%

-

8

7+

1

0.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

59

46.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

67

53.2%

-