Cúp Liên Đoàn Anh

Cúp Liên Đoàn Anh
Lịch thi đấu Cúp Liên Đoàn Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá English Football League Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

43

48

37

56

42

210

Tỷ lệ ghi bàn

15.5%

17.3%

13.3%

20.1%

15.1%

75.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

16

23.9%

-

2

2:1

8

11.9%

-

3

0:1

7

10.4%

-

4

0:2

7

10.4%

-

5

1:0

6

9.0%

-

6

2:2

6

9.0%

-

7

2:0

5

7.5%

-

8

0:0

4

6.0%

-

9

1:2

4

6.0%

-

10

3:1

4

6.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

21

22.3%

-

2

Thua-Thua

16

17.0%

-

3

Hòa-Hòa

12

12.8%

-

4

Hòa-Thua

11

11.7%

-

5

Hòa-Thắng

10

10.6%

-

6

Thua-Hòa

9

9.6%

-

7

Thua-Thắng

6

6.4%

-

8

Thắng-Hòa

5

5.3%

-

9

Thắng-Thua

4

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

28

29.8%

-

2

3 bàn thắng

17

18.1%

-

3

4 bàn thắng

16

17.0%

-

4

1 bàn thắng

13

13.8%

-

5

5 bàn thắng

8

8.5%

-

6

0 bàn thắng

4

4.3%

-

7

7 bàn thắng

4

4.3%

-

8

7+

4

4.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

42

44.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

52

55.3%

-