ESP Super Cup

ESP Super Cup
Lịch thi đấu ESP Super Cup 2024, - Kết quả bóng đá Spanish Super Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

2

3

1

1

5

Tỷ lệ ghi bàn

23.1%

15.4%

23.1%

7.7%

7.7%

38.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:0

1

33.3%

-

2

4:1

1

33.3%

-

3

3:3

1

33.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

1

33.3%

-

2

Hòa-Thắng

1

33.3%

-

3

Hòa-Hòa

1

33.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

1

33.3%

-

2

5 bàn thắng

1

33.3%

-

3

6 bàn thắng

1

33.3%

-

4

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

1

33.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

2

66.7%

-