EST Cup

EST Cup
Lịch thi đấu EST Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Estonian Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

48

40

60

44

53

66

Tỷ lệ ghi bàn

14.4%

12.0%

18.0%

13.2%

15.9%

19.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:3

5

14.3%

-

2

3:1

5

14.3%

-

3

0:0

4

11.4%

-

4

1:1

4

11.4%

-

5

4:0

4

11.4%

-

6

1:0

3

8.6%

-

7

2:0

3

8.6%

-

8

4:2

3

8.6%

-

9

2:1

2

5.7%

-

10

3:0

2

5.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

28

43.1%

-

2

Thua-Thua

15

23.1%

-

3

Hòa-Hòa

6

9.2%

-

4

Thua-Thắng

5

7.7%

-

5

Hòa-Thắng

4

6.2%

-

6

Hòa-Thua

3

4.6%

-

7

Thua-Hòa

2

3.1%

-

8

Thắng-Hòa

1

1.5%

-

9

Thắng-Thua

1

1.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

12

18.5%

-

2

3 bàn thắng

9

13.8%

-

3

6 bàn thắng

9

13.8%

-

4

2 bàn thắng

7

10.8%

-

5

5 bàn thắng

5

7.7%

-

6

0 bàn thắng

4

6.2%

-

7

1 bàn thắng

4

6.2%

-

8

7+

15

23.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

23

35.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

42

64.6%

-