East Asian Games (W)

East Asian Games (W)
Lịch thi đấu East Asian Games (W) undefined, - Kết quả bóng đá East Asian Games Football Women

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

1

16.7%

-

2

2:0

1

16.7%

-

3

0:2

1

16.7%

-

4

2:2

1

16.7%

-

5

0:7

1

16.7%

-

6

8:2

1

16.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

2

33.3%

-

2

Thắng-Thắng

2

33.3%

-

3

Thắng-Hòa

1

16.7%

-

4

Hòa-Thua

1

16.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

2

33.3%

-

2

1 bàn thắng

1

16.7%

-

3

4 bàn thắng

1

16.7%

-

4

7 bàn thắng

1

16.7%

-

5

10 bàn thắng

1

16.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

2

33.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

4

66.7%

-