FIN Kakkosen Cup

FIN Kakkosen Cup
Lịch thi đấu FIN Kakkosen Cup undefined, - Kết quả bóng đá Finnish Kakkosen Cup

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

1

1

4

5

2

11

Tỷ lệ ghi bàn

4.2%

4.2%

16.7%

20.8%

8.3%

45.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

1

20.0%

-

2

4:0

1

20.0%

-

3

1:3

1

20.0%

-

4

4:1

1

20.0%

-

5

4:4

1

20.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

3

60.0%

-

2

Thắng-Hòa

1

20.0%

-

3

Thắng-Thua

1

20.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

2

40.0%

-

2

3 bàn thắng

1

20.0%

-

3

5 bàn thắng

1

20.0%

-

4

8 bàn thắng

1

20.0%

-

5

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

2

40.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

3

60.0%

-