HKG Senior Challenge Shield

HKG Senior Challenge Shield
Lịch thi đấu HKG Senior Challenge Shield 2023-2024, - Kết quả bóng đá Hong Kong Senior Challenge Shield
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

3

4

1

1

6

Tỷ lệ ghi bàn

23.5%

17.6%

23.5%

5.9%

5.9%

35.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

1

20.0%

-

2

1:1

1

20.0%

-

3

3:0

1

20.0%

-

4

2:2

1

20.0%

-

5

7:0

1

20.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

3

60.0%

-

2

Hòa-Hòa

1

20.0%

-

3

Thắng-Hòa

1

20.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

1

20.0%

-

2

2 bàn thắng

1

20.0%

-

3

3 bàn thắng

1

20.0%

-

4

4 bàn thắng

1

20.0%

-

5

7 bàn thắng

1

20.0%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

3

60.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

2

40.0%

-