Hạng 2 Anh

Hạng 2 Anh
Lịch thi đấu Hạng 2 Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England League 1
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

162

215

268

223

209

360

Tỷ lệ ghi bàn

11.2%

14.9%

18.6%

15.5%

14.5%

25.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

66

15.4%

-

2

1:0

59

13.8%

-

3

2:1

52

12.1%

-

4

0:1

49

11.4%

-

5

1:2

44

10.3%

-

6

2:0

41

9.6%

-

7

0:0

38

8.9%

-

8

0:2

28

6.5%

-

9

2:2

28

6.5%

-

10

3:0

24

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

137

24.6%

-

2

Thua-Thua

114

20.4%

-

3

Hòa-Thắng

87

15.6%

-

4

Hòa-Hòa

72

12.9%

-

5

Hòa-Thua

59

10.6%

-

6

Thắng-Hòa

35

6.3%

-

7

Thua-Hòa

29

5.2%

-

8

Thắng-Thua

13

2.3%

-

9

Thua-Thắng

12

2.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

135

24.2%

-

2

3 bàn thắng

135

24.2%

-

3

1 bàn thắng

108

19.4%

-

4

4 bàn thắng

76

13.6%

-

5

5 bàn thắng

46

8.2%

-

6

0 bàn thắng

38

6.8%

-

7

6 bàn thắng

15

2.7%

-

8

7+

5

0.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

294

52.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

264

47.3%

-